VEEL OP WIELEN EN MEER... VOOR DE BESTE PRIJS!
 

SERVICE

Djimmi.nl zal er alles aan doen om uw bestelling met de hoogst mogelijke zorg en aandacht in behandeling te nemen en af te ronden.
Mocht u onverhoopt toch nog ontevreden zijn over welke zaken dan ook dan zouden wij u vriendelijk willen verzoeken om ons hiervan schriftelijk, per e-mail info@djimmi.nl of telefonisch +31 (0)485 520524 van op de hoogte te stellen.
Dit omdat wij met u naar een passende oplossing willen zoeken want tenslotte moet u als klant tevreden zijn!
Hieronder passages uit onze Algemene Voorwaarden m.b.t. de afwikkeling in bepaalde situaties.

Sub 6.4
Indien Koper een product na de herroepingtermijn van 14 kalenderdagen maar binnen 30 kalenderdagen na ontvangst door of namens de koper wenst te retourneren dan is dit mogelijk.
Het product dient in de ongeopende verpakking te zitten en na retourzending, door Djimmi.nl weer als nieuw is te verkopen.
Ook hierbij willen wij Koper verzoeken om Djimmi.nl telefonisch of per mail op de hoogte te brengen van de retourzending.
De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant.
De in rekening gebrachte verzendkosten worden ook vergoedt indien er geen andere producten op de factuur staan.
Na ontvangst en beoordeling van het product(en) zal het betreffende bedrag binnen 14 dagen worden gerestitueerd.

Sub 6.5
Indien een product defect of beschadigd blijkt te zijn direct na ontvangst of gebruik dan wil Djimmi.nl Koper verzoeken om dit per e-mail kenbaar te maken met een eventuele foto of video ter verduidelijking.
De foto of video kan dan via whatsapp naar het volgende mobiel nummer worden verzonden +31 (0)6 22295553.
Na ontvangst van de mail en beoordeling zullen we de Koper verzoeken om het product te retourneren of in overleg op te laten halen door Djimmi.nl.
Na ontvangst en constatering van de klacht zal Djimmi.nl het product gerepareerd retour zenden of (indien reparatie niet mogelijk is) zal er een nieuw exemplaar worden geleverd.
De gemaakte verzendkosten door Koper zullen door Djimmi.nl worden gerestitueerd.
Indien blijkt dat het een gebruikersfout betreft dan zijn alle verzendkosten voor rekening van de Koper.
De gemaakte kosten voor retourzending door Djimmi.nl zullen aan Koper in rekening worden gebracht.
Na ontvangst van de betaling zal het betreffende product worden geretourneerd naar de klant.

Sub. 6.6
Djimmi.nl hanteert een garantietermijn van 2 jaar op functionaliteit m.u.v. slijtageonderden en 6 maanden op accu's.
Op demo modellen is de garantietermijn 3 maanden op functionaliteit en accu's m.u.v. slijtageonderdelen. 
Indien een product defect raakt en in aanmerking komt voor garantie dan wil Djimmi.nl Koper verzoeken om een gedetailleerde klachtomschomschrijving per mail service@djimmi.nl kenbaar te maken met een eventuele foto of video ter verduidelijking.
De foto of video kan ook via whatsapp naar het volgende mobiel nummer worden verzonden +31 (0)6 22295553.
Na ontvangst van de mail en beoordeling zullen we in overleg met de Koper een passende oplossing aanbieden.
Indien retourzending van het product aan de orde is dient Koper het betreffende product naar Djimmi.nl op zijn kosten te retourneren.
Indien blijkt dat het een gebruikersfout betreft dan zijn alle verzendkosten voor rekening van de Koper.
De gemaakte kosten voor retourzending door Djimmi.nl zullen aan Koper in rekening worden gebracht.
Na ontvangst van de betaling zal het product worden geretourneerd naar de klant.
Indien blijkt dat de klacht gegrond is dan zijn alleen de kosten van retourzending door Koper voor rekening van Koper.
Het product wordt dan kosteloos door Djimmi.nl geretourneerd.

Voor een algemene handleiding voor de montage van fietsen kunt u HIER klikken.
Voor een algemene handleiding voor de montage van accuvoertuigen kunt u HIER klikken.

Ons keurmerk MKBOK is ook aangesloten bij Geschilonline.nl.

Wat houdt dit in voor U als consument ?
U hebt een product of dienst gekocht en u bent hierover niet tevreden.
Waarborg Consument en Recht is de online organisatie bij geschillen tussen Consument, Ondernemer en (overheids)instanties.
Onze advocaten en juristen zijn onafhankelijk, onpartijdig en objectief.
De advocaten en juristen die voor onze Stichting werken, worden mede betaald uit subsidies, giften en donaties van overheid, bedrijfsleven en particulieren.
De procedure is zeer eenvoudig en het aanmelden is een kleine moeite.
Voor meer informatie klik HIER.