VEEL OP WIELEN EN MEER... VOOR DE BESTE PRIJS!
 

Service

Djimmi.nl zal er alles aan doen om uw bestelling met de hoogst mogelijke zorg en aandacht in behandeling te nemen en af te ronden.
Mocht u onverhoopt toch nog ontevreden zijn over welke zaken dan ook dan zouden wij u vriendelijk willen verzoeken om ons hiervan schriftelijk, per e-mail info@djimmi.nl of telefonisch +31 (0)485 520524 van op de hoogte te stellen.
Dit omdat wij met u naar een passende oplossing willen zoeken want tenslotte moet u als klant tevreden zijn!
Hieronder onze richtlijnen m.b.t. de afwikkeling in bepaalde situaties.

Indien een product defect of beschadigd blijkt te zijn direct na ontvangst of gebruik dan wil Djimmi.nl u verzoeken om dit per e-mail service@djimmi.nl kenbaar te maken met een eventuele foto of video ter verduidelijking.
De foto of video kan ook via Whatsapp naar het volgende mobiel nummer worden verzonden +31 (0)6 22295553.
Na ontvangst van de mail en beoordeling zullen we het product in overleg m.b.t. een geschikte dag op laten halen door onze vervoerder GLS.
Na ontvangst en constatering van de klacht zal Djimmi.nl het product gerepareerd retour zenden of (indien reparatie niet mogelijk is) zal er een nieuw exemplaar worden geleverd.
Indien blijkt dat het een gebruikersfout betreft dan zijn alle verzendkosten voor rekening van de klant.
De gemaakte kosten voor retourzending door Djimmi.nl zullen aan u in rekening worden gebracht.
Na ontvangst van de betaling zal het betreffende product naar u worden geretourneerd.
U dient binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling gebreken of vermissingen van onderdelen van het product per e-mail service@djimmi.nl te melden.

Djimmi.nl hanteert een garantietermijn van 2 jaar op functionaliteit m.u.v. slijtageonderden en 6 maanden op accu's.
Op 2e kans modellen is de garantietermijn 6 maanden op functionaliteit en 3 maanden op accu's m.u.v. slijtageonderdelen. 
Indien een product defect raakt en in aanmerking komt voor garantie dan wil Djimmi.nl Koper verzoeken om een gedetailleerde klachtomschomschrijving per e-mail service@djimmi.nl kenbaar te maken met een eventuele foto of video ter verduidelijking.
De foto of video kan ook via whatsapp naar het volgende mobiel nummer worden verzonden +31 (0)6 22295553.
Na ontvangst van de mail en beoordeling zullen we in overleg met u een passende oplossing aanbieden.
Indien retourzending van het product aan de orde is dient u het betreffende product naar Djimmi.nl op uw kosten te retourneren.
Indien blijkt dat het een gebruikersfout betreft dan zijn alle verzendkosten voor rekening van de klant.
De gemaakte kosten voor retourzending door Djimmi.nl zullen aan u in rekening worden gebracht.
Na ontvangst van de betaling zal het product naar u worden geretourneerd.
Indien blijkt dat de klacht gegrond is dan zijn alleen de kosten van retourzending voor u.
Het product wordt dan kosteloos door Djimmi.nl naar u geretourneerd.

Mocht u zich niet met bovenstaande kunnen conformeren dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Djimmi.nl bij is aangesloten. Klik HIER voor de bevestiging.
Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).

Voor een algemene handleiding voor de montage van fietsen kunt u HIER klikken.
Voor een algemene handleiding voor de montage van kinderauto's kunt u HIER klikken.